Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

One is not an option...

Gotta catch 'em all! Kick Ass 3 covers are a blast! Take a look and you 'll see why Mark Millar will make you go crazy... He 's a marketing genius I tell you!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου