Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Preview Forever Evil #1

Forever Evil #1
Story: Geoff Johns
Art: David Finch, Richard Friend
Publisher: DC Comics

Στα μαγαζάκια αύριο 4/9/13.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου