Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

5 Variant εξώφυλλα για το Women of Marvel Event

Οι ηρωίδες της Marvel από σχεδιασμένες από γυναίκες!

Guardians of the Galaxy #25 by Erica Henderson

Ant-Man #3 by Katie Cook

S.H.I.E.L.D. #4 by Colleen Doran

Thor #6 by Stephanie Hans

Uncanny X-Men #33 by Stacy Lee

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου